hjem

 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Årsmøte SFK Raufjøringen
Velkommen til årsmøte den 10.02.12Innkalling til årsmøte 2011

SFK Raufjøringen

Esso Taverna 10.02.12
Kl. 19 00
1. Konstituering av møtet
       -Godkjenning av innkallingen
       -Godkjenning av dagsorden
       -Valg av ordstyrer
       -Valg av sekretær
       -Valg av 2 medlemmer til å undeskrive protokollen
2. Årsmelding fra siste kalenderår.
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår.
4. Innkommende saker med styrets forslag til vedtak.
5. Andre saker som styret har på dagsorden.
6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett.
7. Foreningens kontigentandel.
8. Valg av styre i henhold til §8.
9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov.
10.Valg av valgkomite.
11.Valg av to (2) revisorer med en vararepresentant.

Ansvarlig: Dag Even

Publisert:2012-01-19 21:04:24
Oppdatert:2012-02-12 22:44:02

iTackle traper.se