hjem

 


 
Styret

Styret 2017

Leder: Dag Even Nygårdseter, mobil: 92 89 70 04

Nestleder: Ole Gunnar Ramstad, mobil: 46 82 93 32

Sekretær: Kjersti Solli, mobil: 95 16 83 47

Kasserer: Finn Erik Lerdalen, mobil: 45 41 22 41

Ungdomsansvarlig: Tommy Strengelsrud mobil: 92 03 62 08

Styremedlemer:

Magne Moløkken, mobil: 94 78 74 03

Jim Bekken, mobil: 91 76 68 44

Storfiskansvarlig/klubbrekorder: Dag Even Nygårdseter (leder)

Revisorer:

Tom Erik Stømner.

Tommy Gustavsen, mobil: 95 91 62 10

Valgkomite:

Terje Jørgensen

Tommy Gustavsen

metebutikken.se
 
Norges Jeger- og fiskerforbund Sparebanken Hedmark