hjem

 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Mormyshkacup 2010 - VM-uttak for 2011
Her er oversikten over cupen


REGLER MORMYSHKAKONKURRANSE

- Fiskeområde: Det skal fiskes på ett avgrenset område. Ved gitt klarsignal kan deltagerne gå fram til området, men ikke INN på området. 5 minutter før fiskestart får alle gå inn på området.
- Fisket: Skydd på isbor SKAL sitte på til man er inne på området, og deretter skyddes eller borres fast i isen under fisket. Det skal gis signal når man får gå inn, ved fiskestart, og fiskeslutt. Fisk som er kroket ved fiskesluttsignal får telles med. Minsteavstand mellom fiskerne er 5 meter, dette gjelder også til andre fiskeres markerte hull.
- Utstyret: Man får kun bruke 1 mormyshka av gangen, og det er ikke tillatt med andre typer fortynging, for eksempel pilk eller bly-søkke. Maks-størrelse på mormyshkaen er 15 mm uten krok, og det skal være en enkel, fastloddet krok. Man får utdelt 2 stk markeringsflagg. Med disse kan man markere opp til 2 hull som man kan fiske i. Markeringsflagget skal stå i umiddelbar nærhet av hullet, maks 30 cm unna. Det er IKKE tillatt å fiske i ett umarkert hull!
- Agn: Alle typer agn og fôr er tillatt, med unntak av fisk eller deler av fisk.
- Etter fisket: Borrskydd skal monteres før man forlater fiskeområdet. Deltagerne skal gå rett til innveiing, uten å gå innom andre steder.
- Poengberegning: Det beregnes poeng slik: Den deltager, uansett klasse, som har mest fisk i vekt, får 1 poeng. Nr 2 uansett klasse får 2 poeng, osv. Hvis noen har samme vekt, vil poengene deles, slik at hvis nr3 og nr4 har samme vekt vil de få 3,5 poeng. (3+4:2=3,5) Hvis 6,7 og 8.plassen har samme vekt, blir det slik: (6+7+8:3=7).Poeng fra hver del-konkurranse legges sammen, og den deltager som har lavest total poengsum vinner. Hvis noen får samme poengsum, vil den deltager som har høyest totale vekt gå foran

Ansvarlig: Niklas Strengelsrud

Publisert:2010-02-07 21:32:25
Oppdatert:2010-02-07 21:34:07

iTackle traper.se