hjem

 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Regelendring for isfiske, bruk av drill for alle over 70 år, og personer med legeattest.
Regelendring for isfiske, bruk av drill for alle over 70 år, og personer med legeattest.


 

Midlertidig regler for bruk av drill på isbor
Publisert 28.10.2016 10:53
Oppdatert 25.09.2017 15:49
NJFFs sportsfiskeutvalg har vedtatt midlertidig regler for bruk av elektrisk drill og isbor på NJFFs terminlistefestede stevner som gjelder fram til neste revisjon. I felleskap med Sverige og Finland har vi også innført likelydende regelverk for Nordisk Mesterskap, noe som betyr at dette også vil gjelde på NC-stevner
Midlertidig regler for bruk av drill på isbor
ANG BRUK AV DRILL VED ISIFISKESTEVNER:
Sportsfiskeutvalget vedtok på sitt møte 23.09.18 følgende:
I NJFFs terminlisteført konkurranserer, inkludert NM og NC, er det tillat å bruke elektrisk drill på isboret for personer fra 70 år (gjelder for kalenderåret man fyller 70) og for personer med kroniske lidelser/vedvarende handicap. Sistnevnte må sende inn søknad til NJFF, vedlagt legeerklæring, og får tilsendt et deltakerkort som skal medbringes på alle konkurranser. (Det kan altså ikke søkes om tillatelse for bruk av drill på grunn av skader som ben/armbrudd, operasjoner el.l. som har avgrenset varighet). Konkurransedeltakere som skal bruke drill (over 70 år eller med deltakerkort) plikter å framvise legitimasjon eller deltkaerkort sammen med gyldig medlemskort i NJFF ved påmelding, så arrangøren har god oversikt over hvem som har tillatelse til å bruke drill.
 
Generell bruk av drill.
Arrangører av åpne stevner og FM kan åpne for generell bruk av drill på sine konkurranser, men dette må opplyses i terminlistene.
 
Regler for bruk av drill under konkurranser:
Det skal kun bores hull til eget fiske, og kun et hull av gangen, nemlig det hullet man fisker i.
 

 

Ansvarlig: Dag Even

Publisert:2017-09-27 18:49:16
Oppdatert:2017-09-27 18:49:16

iTackle traper.se