hjem
 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Årsmøte innkalling
Årsmøte innkalling


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

SFK Raufjøringen

Skarnes vgs. torsdag 15.04.2021

Kl. 19 00.

 

Dagsorden

1. Konstituering av møtet
       - Godkjenning av innkallingen
       - Godkjenning av dagsorden
       - Valg av ordstyrer
       - Valg av sekretær
       - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen


2. Årsmelding fra siste kalenderår.


3. Revidert regnskap fra siste kalenderår.


4. Innkommende saker med styrets forslag til vedtak.


5. Andre saker som styret har på dagsorden.


6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett.


7. Foreningens kontingentandel.


8. Valg av styre.


9. Valg av utvalgsmedlemmer (Undomsutvalg)


10.  Valg av valg komité.

11.Valg av to (2) revisorer med en vararepresentant.

 

Ansvarlig: Dag Even

Publisert:2021-03-10 10:48:59
Oppdatert:2021-03-10 10:49:57

iTackle traper.se