hjem

 


Norges Jeger- og fiskerforbund

Årsmøte NKFF

Sted: Olavsgård

Tid: Fredag 3.feb 2012 kl 19.00

1.     Konstituering av møtet.

-         Godkjenning av innkalling

-         Godkjenning av dagsorden

-         Valg av ordstyrer

-         Valg av sekretær

-         Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2.     Styrets årsmelding

3.     Revidert regnskap fra siste kalenderår

4.     Innkommende saker med styrets forslag til vedtak

5.     Andre saker som styret har på dagsorden

6.     Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett

7.     Forbundets kontingent

8.     Valg av styre i henhold til §8

9.     Valg av en stk revisor inkl vara.

10.                        Valg av valgkomite 

11.                       Eventuelt forslag til vedtektsendringer

-         Vedtak krever alminnelig flertall og hvert medlem teller en stemme.

-         Styremedlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap

-         Valg av styremedlemmer skal være skriftlig.

Innmelding av saker til årsmøte må være styret i hende senest torsdag 19.januar. saker kan sendes til: sixton@hotmail.com

Husk at medlemskontingent må være betalt i forkant av møtet for å ha stemmerett på årsmøtet.

Giro for innbetaling av NKFF-medlemskap vi komme i posten i god tid før årsmøtet.  

MVH

NKFF

 

 

Publisert:2012-01-10 22:50:41
Oppdatert:2012-01-10 22:55:51

iTackle traper.se