hjem

 


Norges Jeger- og fiskerforbund

Årsmøte Raufjøringen


ÅRSMØTE 2010

 

 

SFK Raufjøringen

 

 

Esso Taverna fredag 18.02.11 
KL. 19 00

 

 

 

 

Dagsorden

 

 

1. Konstituering av møtet
       - Godkjenning av innkallingen
       - Godkjenning av dagsorden
       - Valg av ordstyrer
       - Valg av sekretær
       - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 

 


2. Årsmelding fra siste kalenderår.

 

 


3. Revidert regnskap fra siste kalenderår.

 

 


4. Innkommende saker med styrets forslag til vedtak.

 

 


5. Andre saker som styret har på dagsorden.

 

 


6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett.

 

 


7. Foreningens kontingentandel.

 

 


8. Valg av styre.

 

 


9. Valg av valg komité.

 

 


10. Valg av to (2) revisorer med en vararepresentant.

 

 

 

Publisert:2011-01-14 20:46:16
Oppdatert:2011-02-18 16:43:26

iTackle traper.se