hjem

 


Norges Jeger- og fiskerforbund

Årsmøte NKFF

  Årsmøteinnkalling NKFF 2010

             Dato: Torsdag 20.januar 2011 kl 19.00-22.00 
             Sted: Steakhouse på Jessheim

Saksliste for årsmøte

1.      Konstituering av møtet.

-          Godkjenning av innkalling

-          Godkjenning av dagsorden

-          Valg av ordstyrer

-          Valg av sekretær

-          Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2.      Styrets årsmelding

3.      Revidert regnskap fra siste kalenderår

4.      Innkommende saker

      4.1 Se vedlegg 1

      4.2 Se vedlegg 2

5.      Andre saker som styret har på dagsorden

      5.1 Se vedlegg 3

6.      Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett

7.      Forbundets kontingent

8.      Valg av styre i henhold til §8

9.      Valg av en stk revisor inkl vara.

10.   Valg av valgkomite 

11.  Eventuelt forslag til vedtektsendringer 

        11.1 Se vedlegg 4, 5 (gamle vedtekter) og 6 (forslag til nye vedtekter)

Angående valg:

Formann:   På valg. Formann velges for 2 år.

Nestleder:  På valg.  Nestleder velges for 1 år.

Kasserer : Geir har igjen ett år. Forslag om at Geir velges for to år videre fra nå. Dette for å få synkronisert valgprosessen.

Styremedlem 1: På valg. Styremedlem 1 velges for 2 år.

Styremedlem2 :  På valg. Styremedlem 2 velges for 2 år.

Varamedlem:      På valg. Varamedlem velges for 1 år. 

MVH

Styret NKFF

 

 

 

Publisert:2011-01-13 14:47:14
Oppdatert:2011-01-13 14:52:45

iTackle traper.se