hjem

 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Innkalling til årsmøte 2015
les mer her:


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

SFK Raufjøringen

Skarnes vgs. fredag 19.02.16

Kl. 19 00.

 

Dagsorden

1. Konstituering av møtet
       - Godkjenning av innkallingen
       - Godkjenning av dagsorden
       - Valg av ordstyrer
       - Valg av sekretær
       - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen


2. Årsmelding fra siste kalenderår.


3. Revidert regnskap fra siste kalenderår.


4. Innkommende saker med styrets forslag til vedtak.


5. Andre saker som styret har på dagsorden.


6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett.


7. Foreningens kontingentandel.


8. Valg av styre.


9. Valg av valg komité.


10. Valg av to (2) revisorer med en vararepresentant.

Ansvarlig: Dag Even

Publisert:2016-02-05 11:03:02
Oppdatert:2016-02-05 11:03:02

iTackle traper.se