hjem

 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Årets terminliste for vinteren ligger nå i kalenderen.
Les hele lista her:


 

Terminlisteførte fiskestevner sesongen 2015

 

28. februar/1. mars           Norgesmesterskap isfiske – lag (28. feb.) og individuelt (1. mars), Grue-Finnskog JFF og SFK Raufjøringen, Dag Even Nygårdseter (92897004/62812138)/Arild Busch (91118730), Røgden, oppmøte Røgden Bruk (merket fra RV2 ved Roverud) 08.30-10.15, fisketid 11.00-14.00. Mer informasjon om arrangementet og overnattingsmuligheter – www.raufjoringen.no

 

23. august            Norgesmesterskap tradisjonelt meitefiske – individuelt og lag, SFK Raufjøringen, Dag Even Nygårdseter (92 89 70 04), Tullreien, oppmøtested: Sjøenden, 08.00-09.30, 4 timer. Veteran/senior 150,-, junior 75,-, barn gratis, lag 300,-

 

Norgescupstevnene fungerer også som uttaging for landslaget i isfiske som skal delta på Nordisk mesterskap 14. mars 2015 i Sverige.

 

 

Østfold

Isfiske

7 februar            Båstad grunneier JFF, åpent stevne, Morten Svendsen (92686678), Øyeren, Lund gård/Sandstangen, påmelding 09.00-11.00, gangtid 30 min., fisketid 11.00-15.00, frist innveiing 15.30, 150/150/gratis.

 

24. januar            Trøgstad JFF, Lars Erik Langsæther (92016955), Krageviken, Hemnessjøen, merket fra rv. 123 og rv. 115, 08.30-10.00, utgang 1030, fisketid 11.00-14.00, frist innveiing 14.45, 150/100. Kun abbor.

 

25. januar            Tunevannskongen, Sarpsborg OJFF, åpent stevne, Morten Pettersen (90532536), Bekkhus, påmelding 09.00-10.30, fisketid 11.00-14.00, 150/50 (barn gratis). 3-mannslag (150,-). Kun abbor. Forbehold om min. 15cm is.

 

1. februar            Norgescup, SFK Acerina, Christer Fossen (91786047), Hemnessjøen, oppmøtested blir oppgitt på GA Bloggen i god tid, påmelding fra 08.00-09.30, utgang 09.30, fisketid 10.00-14.00, frist innveiing 14.45. 150/50/0. Kun abbor.

 

8. februar            Eidsberg JFF, åpent stevne, Harald Kvithyll (91396619), Lundebyvannet (Hærland), påmelding 09.30-11.00, fisketid 11.00-14.00, 150/50.

 

14. februar          Femsjømesterskapet, AJFF Halden, åpent stevne, Rolf Ganerød (95035536), Rød skole, påmelding 09.00-10.30, fisketid 11.00-14.00, frist innveiing 14.30, 100/50/gratis.

 

15. februar          Vansjøkongen, Råde JFF, åpent stevne, Arild Kristiansen (90159851/69284516), Vansjø - Karlshusbunn, 09.00-10.30, gangtid 30 min., fisketid 1100-1400, frist innveiing 14.30. 150/50. 3-mannslag 150,-.

21. februar          Fylkesmesterskap, Rakkestad & Degernes JFF, Runar Haug (99543021), Aremarksjøen (ved Fange Camping), 09.00-10.30, utgang 10.30, fisketid 11.00-15.00, frist innveiing 15.45, 150/100/gratis. 3-mannslag. Kun abbor.

8. mars                 Båstad grunneier JFF, Åpent stevne, Morten Svendsen (92686678), Øyeren, Lund gård/Sandstangen, påmelding 09.00-11.00, gangtid 30 min., fisketid 11.00-15.00, frist innveiing 15.30, 150/150/gratis.

Tradisjonelt meitefiske

Mai-juni              Meitecup (3 ukekvelder). Trøgstad JFF, åpent stevne, Bjørn Ekre (90817992). Oppmøtested: Havnås skole. Meitecupen vil bli annonsert på foreningens og fylkeslaget hjemmesider og på facebook.

 

14. juni                Fylkesmesterskap, Trøgstad JFF, Bjørn Ekre (90817992). Grefslisjøen, oppmøte Havnås skole, påmelding 09.00-10.00, fisketid 11.00-14.00, frist innveiing 14.30. 150/80. Alle arter unntatt gjedde.

 

1.-2. august         Todagerscup, Rakkestad & Degernes JFF, åpent stevne, Runar Haug (99543021). DAG 1: Glomma, Suteren, Rakkestad, skiltet fra rv. 124 via fv. 642 og forbi Os kirke, påmelding 08.30-10.30, fisketid 11.00-16.00, frist innveiing 1645. DAG 2: Ertevannet, Snopestad, ved fv. 650, 4 timer fiske, 300/100/gratis, 3-mannslag. All fisk utenom gjedde.

 

14., 21. og 28. august       Meitecup (3 ukekvelder), åpent stevne, Rakkestad & Degernes JFF, Runar Haug (99543021). 14.8: Ertevannet (Snopestad), 21.8: Rørvannet (Rørvannstangen), 28.8: Glomma, Suteren. Påmelding 17.00-17.30, fisketid 18.00-21.00, frist innveiing 21.30. 100/50/0 per stevne. Alle arter utenom gjedde.

 

 

Sjøfiske

19. april               Hvaler JFF og Kråkerøy JFF, åpent stevne, Kuvauen Vesterøy, Thomas Grøtvedt (90230240) og Jon Helge Holte (93497007), Oppmøte parkeringsplassen, påmelding 08.00-09.00, Fiske 10.00-13.00. 150/50/gratis. Skiltet fra Esso Vesterøy.

 

26. april               Mossecupen, Moss Sportsfiskeklubb, Espen Sveberg (92853480), Oslofjorden v. Nes Camping, Jeløya, påmelding 07.30-08.00, fisketid 3 timer, 150/50

 

18. oktober         Fylkesmesterskap, Mossecupen, Moss Sportsfiskeklubb, Espen Sveberg (92853480), Oslofjorden v. Nes Camping, Jeløya, 07.30-08.00, 3 timer, 150/50.

 

Annet

Dato ikke satt     Skjeberg OJFF, Gjeddefestival, følg med på www.storgjedda.com, epost: gjeddefestival@skjebergojff.no

 

 

Akershus

Isfiske

15. februar          Norgescup, Gjerdrum SFK/JFF, Frank Hønsen (91813338), Vestre Brevik-Lysern, kl.08.30, 10.30, 4 timer, kun abbor, 150/100/50

 

22. februar          Fylkesmesterskap – individuelt og lag, Gjerdrum JFF/Fet JFF, Frank Hønsen (91813338), Øyern v/Ringstad, kl. 08.30-10.30, 4 timer, kun abbor, 100/50/lag 300

 

Tradisjonelt meitefiske

6. juni                  Holter JFF, Helge Lundby (91876981), Øyungen/Djupøyungen, kl. 11.00-12.00, 150/100/Barn gratis

 

 

Oslo

Isfiske

22. februar          Fylkesmesterskap, Oslomarka JFF, Hans Nordli (92458975), Lysern. Påmelding fra kl 10.00

 

 

Buskerud

Isfiske

17. januar           Drammens sportsfiskere, Kolbrekkvann, Frank Pedersen (97547458)/Odd Ringstad (95045241), Påmelding frem til 10.30, Fisketid 11.00- 14.00 3 timer, Gangtid 30 min/30 min inn, Kun abbor.

25. januar           Norgescup, Drammen sportsfiskere, Frank Pedersen (97547458)/Odd Ringstad (95045241), frankfly@online.no, Steinsfjorden/Vanførhjemmet, Påmelding 9.30-10.30, Fisketid 11.00- 15.00, 4 timer, abbor, 150/50, Gangtid 30 min/45 min inn.

 

15. februar         Drammens sportsfiskere, Sandebukta, Frank Pedersen (97547458)/Odd Ringstad (95045241)

Påmelding frem til 10.30, Fisketid 11.00- 15.00. 4 timer, Gangtid 30 min/45 min. inn, Reservevann ved dårlig is; Garsjø, Sjøørret teller ikke.

 

22. februar         Fylkesmesterskap, Drammens sportsfiskere (Kommer tilbake med valgt vann), Frank Pedersen (97547458)/Odd Ringstad (95045241), Påmelding frem til 10.30, Fisketid 11.00- 14.00. 3 timer, Gangtid 30 min/45 min inn, Kun abbor.

 

8. mars                               Røyken og Åros Jeger- og Fiskerforening, Skapertjern, Spikkestad, Knut Johan Ruud 90955921, Påmelding fra 9.30, Fisketid 11-14 3 timer, Gangtid 30 min, Junior gratis, Senior 100, Abbor.

 

15. mars              Drammens sportsfiskere Løvnesvannet, Frank Pedersen (97547458)/Odd Ringstad (95045241)

Fisketid 11.00- 15.00 4 timer, Gangtid 30 min/45 min inn, Kun abbor.

 

Sjøfiske

10. mai                Drammens sportsfiskere Tergestad/Storsand, Frank Pedersen (97547458)/Odd Ringstad (95045241), Fisketid 10 00- 14.00 4 timer, Påmelding frem til 09.30, Gangtid 30 min ut/45 min inn.

 

20. sept.              Drammens sportsfiskere Batteriøya/ Svelvik, Frank Pedersen (97547458)/Odd Ringstad (95045241), Fisketid 10.00- 14.00 4 timer, Påmelding frem til 09.30, Gangtid 30 min ut/45 min inn.

 

 

Hedmark

Isfiske

6. desember        Åsene JFF, Børre Omang (95972001), Landsjøen, Nordli, 08:30-10:30, 3 timer, 30 min ut - 45 min inn

 

7. desember        Trysil SFK, Ola Sjølie (41502036), Tørbergsjøen, badeplassen, 09:00-10:30, 3 timer, seineste innveiing 14:45, 150,-/70,-. Ikke gjedde

 

26. desember      Romjulsnappet 2014, Brandval JFF, Odd Arne Svensrud (91333657), Tullreien/sjøenden, 08:30-09:30, 4 timer, seineste innveiing 14:45

 

4. januar              Eidskog JFF, Gunnar Johnsen (48249112), Søndre Øyongen, 08:00-09:15, 4 timer, seineste innveiing 14:45, 150,-/50,-. Kun abbor

 

11. januar            Norgescup, SFK Raufjøringen, Dag Even Nygårdseter (92897004), Vingersjøen/Felleskjøpet, Nordsenga, 08:00-09:15, 4 timer, 30 min ut - 45 min inn. Kun abbor men all fisk teller i barneklassen. Veteran/senior 150,- / junior 75,- / barn gratis / Lag 150,-. Eldre dame veteran og eldre herre veteran klasse

 

22. februar          Fylkesmesterskap, Odal SFK, Kenneth Jernberg (40429133), Råsan nord for Sand, 08:00-09:30, 4 timer, 30 min ut - 45 min inn, Veteran/senior 150,-/Junior 50,- /Barn gratis/3-mannslag 300,-/2-damers damelag 200,-. Kun abbor.

 

15. mars               Finnskogkongen, Brandval JFF, Odd Arne Svensrud (91333657), Nugguren, 08:30-09:30, 4 timer, seineste innveiing 14:45

 

22. mars               Glåmdalsmesterskapet, Odal SFK, Kenneth Jernberg (40429133), Storsjøen, Bukkeneset, 08:00-09:30, 4 timer, 30 min ut - 45 min inn. Kun abbor. Veteran/senior 150,- / Junior 50,- / Barn gratis

 

3. april                 Øyongmesterskapet, Eidskog JFF, Gunnar Johnsen (48249112), Søndre Øyongen, 08:00-09:30, 5 timer, seineste innveiing 15:45. Kun abbor. Veteran/senior 150,- / Junior 50,- / Barn gratis

 

19. april               SFK Raufjøringen, Dag Even Nygårdseter (92897004), Nord-Mesna/Byggevarehuset i sørenden, 09:00-10:15, 4 timer, 30 min ut - 60 min inn. Kun abbor, men all fisk teller i barneklassa. Veteran/senior 150,- / Junior 75,- / Barn gratis / Lag 150,- Eldre dame veteran og eldre herre veteran klasse. Kan også bli arrangert et stevne dagen før (lørdag 18/4) dersom vi finner egnet vann og parkering i Mesna-området.

 

25. april               Trysilcup 1. stevne, Trysil SFK, Ola Sjølie (41502036), Søndre Ulvsjøen, badeplassen, 08:00-09:30, 4 timer, seineste innveiing 14:45. Ikke gjedde. Lagkonkurranse 3-mannslag. 2 veteranklasser: Yngre veteran 55-65 år og Eldre veteran fra 66 til 110 år.

 

26. april               Trysilcup 2. stevne, Trysil SFK, Ola Sjølie (41502036), Eltsjøen, HC-plassen, 08:00-09:30, 4 timer, seineste innveiing 14:45. All fisk teller. 2 veteranklasser: Yngre veteran 55-65 år og Eldre veteran fra 66 til 110 år.

 

Tradisjonelt meitefiske

10. mai                 Meitecup, nr. 1, Odal SFK, Kenneth Jernberg (40429133), sted ikke avklart, 08:30-09:30, 4 timer, 30 min ut - 45 min inn. Ikke gjedde. Veteran/senior 100,- /Junior 50,- /Barn gratis

 

24. mai                 Meitecup, nr. 2, Odal SFK, Kenneth Jernberg (40429133), sted ikke avklart, 08:30-09:30, 4 timer, 30 min ut - 45 min inn. Ikke gjedde. Veteran/senior 100,- /Junior 50,- /Barn gratis    

 

7. juni                  Meitecup, nr. 3, Odal SFK, Kenneth Jernberg (40429133), sted ikke avklart, 08:30-09:30, 4 timer, 30 min ut - 45 min inn. Ikke gjedde. Veteran/senior 100,- /Junior 50,- /Barn gratis    

 

21. juni                Meitecup, nr. 4, Odal SFK, Kenneth Jernberg (40429133), sted ikke avklart, 08:30-09:30, 4 timer, 30 min ut - 45 min inn. Ikke gjedde. Veteran/senior 100,- /Junior 50,- /Barn gratis    

 

12. juli                 KM i båtmeite/pilke, åpent stevne, individuelt og 2-mannslag, SFK Raufjøringen, Dag Even Nygårdseter (92897004), Vingersjøen/båtutkjøring Glomma v/Nordsodden. Sekreteriat ved utløpet av Noret i Vingersjøen, 08:00-09:00, 2 x 2,5 timer. 10:00-12:30 og 13:30-16:00, siste innveiing 16:15. Ikke gjedde, 300,- pr. båt (maks. 2 personer). Fiske med en stang/pilkestikke pr. deltaker. Foring tillatt. Det må fiskes fra båt. Det veies inn for hver fisker, det kåres 1 ind. vinner og 1 vinnerlag med sammenlagt vekt pr. båt.

 

2. august              Meitecup, nr. 5, Odal SFK, Kenneth Jernberg (40429133), sted ikke avklart, 08:30-09:30, 4 timer, 30 min ut - 45 min inn. Ikke gjedde. Veteran/senior 100,- /Junior 50,- /Barn gratis

 

9. august              Fylkesmesterskap, Eidskog JFF, Gunnar Johnsen (48249112), Vintertjern, 08:30-09:30, 4 timer, 30 min ut - 45 min inn. Ikke gjedde.           Veteran/senior 150,- /Junior 50,- /Barn gratis

 

16. august            Meitecup, nr. 6, Odal SFK, Kenneth Jernberg (40429133), sted ikke avklart, 08:30-09:30, 4 timer, 30 min ut - 45 min inn. Ikke gjedde. Veteran/senior 100,- /Junior 50,- /Barn gratis

 

30. august            Meitecup, nr. 7, Odal SFK, Kenneth Jernberg (40429133), sted ikke avklart, 08:30-09:30, 4 timer, 30 min ut - 45 min inn. Ikke gjedde. Veteran/senior 100,- /Junior 50,- /Barn gratis

 

13. september     Meitecup, nr. 8, Odal SFK, Kenneth Jernberg (40429133), sted ikke avklart, 08:30-09:30, 4 timer, min ut - 45 min inn. Ikke gjedde. Veteran/senior 100,- / Junior 50,- / Barn gratis

 

 

Oppland

Isfiske

21. desember 14 Norgescup, Gjøvik & Toten SFK, Halfdan Sangnes (45635447/61195933), Skumsjøen, 09.00-10.30, 3 timer, 150/100/0.

 

22. februar          Fylkesmesterskap ind + lag, Gjøvik & Toten SFK, Halfdan Sangnes (45635447/61195933), Mjøsa (kan endres om dårlig is), 09.00-10.30, 3 timer, 150/100/0, lag 150. Oppmøte ved Kapp Melkefabrikk.

 

28. mars               Totenmesterskap/Toten Cup I, Gjøvik & Toten SFK, Halfdan Sangnes (45635447/61195933), Sillongen, 09.00-10.30, 4 timer, 150/100/0. Isfiskecup med fire stevner. For å oppnå tellende sammenlagtresultat må man delta på alle stevnene. Premiering sammenlagt for de tre beste i følgende klasser: Herrer (19+), Damer (19+) og Junior (0-19).

 

2. april                 Østlandsmesterskap/Toten cup II, Gjøvik & Toten SFK, Daniel Kværndal (99526706), Einafjorden, 08.30-10.30, 3 timer, ØM individuelt og lag, 50/150, lag 150. Oppmøte ved Grendehuset.

 

3. april                 Toten Cup III, Gran JFF, Andreas Moen (93083369), Jarenvatnet, 09.00-10.30, 4 timer, 150/100/0.

 

4. april                 Toten Cup IV, Toten JFF lodd nr 2, Erik Olstad (95494251), Grønnsjøen, 09.00-10.30, 4 timer, 150/100/0.

 

11. april               Snertingdal Cup I, Snertingdal JFF, Snorre Saur (90554670), Langvatnet, 08.30-10.30, 4 timer, 150/100/0. Påmelding i klubbhuset til Snertingdal JFF på skytebanen i Elvedalen. For å oppnå tellende sammenlagtresultat må man delta på begge stevnene

 

12. april               Snertingdal Cup II, Snertingdal JFF, Snorre Saur (90554670), Abbortjern, 08.30-10.30, 4 timer, 150/100/0. Påmelding i klubbhuset til Snertingdal JFF på skytebanen i Elvedalen.

 

Tradisjonelt meitefiske

 

6. juni                  Toten Meitecup I, Toten JFF lodd nr 2, Erik Olstad (95494251), Bergevatnet, 09.00-10.30, 4 timer, 150/100/0. Meitecup med to stevner. For å oppnå tellende sammenlagtresultat må man delta på begge stevnene. Premiering sammenlagt for de tre beste i følgende klasser: Herrer (19+), Damer (19+) og Junior (0-19).

 

7. juni                  Toten Meitecup II, Toten JFF lodd nr 2, Erik Olstad (95494251), Bergsjøen, 09.00-10.30,4 timer, 150/100/0.

 

10. august            Fylkesmesterskap ind + lag, Snertingdal JFF, Snorre Saur (90554670), Langvatnet, 08.30-10.30, 4 timer, 150/100/0, lag 150. Påmelding i klubbhuset til Snertingdal JFF på skytebanen i Elvedalen.

 

 

Vestfold

Isfiske

8.februar             Norgescup, SFK Pimpel Sør, Tor-Ivar Bjørnstad (90029114), Hallevannet, påmelding 08.00-09.30, 4 timer fiske, frist for innveiing; 14.45, pris 150/100/0, abbor, Pimpel Sør cup 2,

22.februar           Hedrum JFF, Jan Ivan Karlsen (91647750/92827142), Anundsjø/Limtjern (reserve Farris), påmelding 09.30-10.45, 3 timer fiske, frist for innveiing; 14.15, pris 150/100/0, abbor og ørret, forbehold om is, Fylkesmesterskap.

 

 

 

Telemark

Isfiske

7. februar            Lagkonkurranse Pimpel sør Cup, SFK Pimpel Sør, Thomas Hesmyr (48021240), Stokkevannet, 09.00-10.15, 450,-/300,-

 

21. februar          Fylkesmesterskap, Siljan JFF, Eivind Holth (91611505), Fagerlund/Gorningen, 09.30-10.30, 150,-/70,-/50,-, Kun abbor og totalvekt. Barn alle arter. Frist for innveiing kl 14.45

 

Tradisjonelt meitefiske

13. juni                Siljan JFF, Eivind Holth (91611505), Lakssjø - sørenden, påmelding 09.30-10.30, 150,-/70,-/50,-, Kun abbor og totalvekt. Barn alle arter. Frist for innveiing kl 14.45

 

20. juni                Fylkesmesterskap, Kroken JFF, Tony Øverdal (93220901), Kroken JFF klubbhus, påmelding 09.00-10.00, 150,-/100,-/50,-

 

 

Aust-Agder

Isfiske

25.januar             Froland JFF, Øyvind Sivertsen (91565451) Vallekilen/Åmli, 09.30-10.30, 3 timer, frist innveiing 14.45, kr 30-100,-

                             

8. februar            Froland JFF, Øyvind Sivertsen (91565451) Molandsvannet, 09.30-10.30, 3 timer, frist for innveiing 14.45, kr 30-100,-

 

22. februar          Fylkesmesterskap, Froland JFF, Øyvind Sivertsen (91565451) Rosef Hinnebu, 09.30-10.30, 3 timer, siste frist for innveiing 14.45, kr 30-100,-

 

Tradisjonelt meitefiske

10. mai                 Froland JFF, Øyvind Sivertsen (91565451), Vallekilen Åmli, 09.30-10.30, 3 timer, siste frist for innveiing 14.45, kr 100,-

                             

 

 

15. august            Fylkesmesterskap,  Froland JFF, Øyvind Sivertsen (91565451), Molandsvannet, 09.30-10.30, 3 timer, kr 100,-

                             

 

Sør-Trøndelag

Isfiske

14. mars               Fylkesmesterskap-lag, Skaun JFF, Laugen, påmelding 10-12, fiske 12-15. Tre pr lag

15. mars               Fylkesmesterskap -individuelt, Hølonda JFF, Gaustadvannet, påmelding 10-12, fiske 12-14. To klasser Barn og voksen.

Ansvarlig: Dag Even

Publisert:2014-11-16 20:22:53
Oppdatert:2015-01-06 23:28:01

iTackle traper.se