hjem

 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Stillingen i norgescupen og uttak nordisk etter 3 stevner
Resultatene er som følger:


Norgescup isfiske 2008  Sammenlagt                  
        Plassering        
    Eltsjøen Søndre Øyungen Heivannet Vingersjøen Skumsjøen Skjeklesjøen     Poeng
Navn Forening 16. desember 6. januar 20. januar 27. januar 3. februar 10. februar      
Odd Henning Hansen Gjøvik & Toten SFK 3 3 1           56
Thomas Hesmyr Siljan JFF 1 4 5           53
Thomas Ødegård Gjøvik & Toten SFK 6 9 9           39
Åge R Nilsen Brandval JFF 7 11 11           34
Tom Erling Haugen SFK Raufjøringen 2   7           33
Dag Even Nygårdseter SFK Raufjøringen   1 10           31
Kenneth Ottosen Gjøvik & Toten SFK 13   2           27
Jørgen Langerud SFK Raufjøringen   2             19
Finn Arne Gammeltorp SFK Raufjøringen 11   12           19
Tommy Strengelsrud SFK Raufjøringen   18 6           18
Niklas Strengelsrud SFK Raufjøringen     3           18
Halfdan Sangnes Gjøvik & Toten SFK 4               17
Håvar Mjeltevik Siljan JFF     4           17
Nils Øverby Trysil SFK 5               16
Jonny Bækken Romedal & Vallset 20 6             16
Vidar Komperud Hoff Vestre JFF   5             16
Lars Bekkensten Nannestad 19 8 20           16
Eirik Gundersen Oslo Sportsfiskere   7             14
Ivar Borthen Trysil SFK 8               13
Jan Fredrik Sandvold SFK Raufjøringen     8           13
Ståle Hellenes Hedrum JFL 9               12
Harald Hovde Oslo Sportsfiskere 10 20             12
Arnfinn Solli Oslo Sportsfiskere   10             11
Jim Bekken SFK Raufjøringen   15 17           10
Kjell Ove Jensen SFK Trekroken 12               9
Roy Fjeld Eidskog SFK   12             9
Erik Aarstad Odal SFK   13             8
Kjersti Solli SFK Raufjøringen     13           8
Kjell J Nerhagen Trysil SFK 14               7
Pål Runden Gjøvik & Toten SFK   14             7
Kjell Kolstad Oslo Sportsfiskere     14           7
Børre Omang Åsene JFF 15               6
Per Nilsen Oslo Sportsfiskere     15           6
Daniel Karlsmoen Trysil SFK 16               5
Bjørn Skogseth Udnes   16             5
Finn Erik Lerdalen SFK Raufjøringen     16           5
Magnus Riksfjord Hedrum JFL 17               4
Jørn-Andre Jørgensen Odal SFK   17             4
Johnny Ulsrudstuen Gjøvik & Toten SFK 18               3
Ole Gustav Huser Udnes     18           3
Kjell Ivar Rudshaug Odal SFK   19             2
Arnstein Fjellvang Udnes     19           2

Norgescup isfiske 2007  Senior herrer                        
          Plassering          
      Eltsjøen Søndre Øyungen Heivannet Vingersjøen Skumsjøen Skjeklesjøen            
Poeng Navn Forening 16. desember 6. januar 20. januar 27. januar 3. februar 10. februar     Uttak til Nordisk
57 Odd Henning Hansen Gjøvik & Toten SFK 3 2 1           1 2 3 57
55 Thomas Hesmyr Siljan JFF 1 2 5           1 2 5 55
43 Thomas Ødegård Gjøvik & Toten SFK 5 6 9           5 6 9 43
36 Kenneth Ottosen Gjøvik & Toten SFK 10 15 2           2 10 15 36
33 Tom Erling Haugen SFK Raufjøringen 2   7           2 7   33
31 Dag Even Nygårdseter SFK Raufjøringen   1 10           1 10   31
30 Finn Arne Gammeltorp SFK Raufjøringen 8 14 11           8 11 14 30
29 Tommy Strengelsrud SFK Raufjøringen 17 11 6           6 11 17 29
23 Jonny Bækken Romedal & Vallset 16 4 20           4 16 20 23
20 Jim Bekken SFK Raufjøringen   9 13           9 13   20
20 Niklas Strengelsrud SFK Raufjøringen 19   3           3 19   20
17 Nils Øverby Trysil SFK 4               4     17
17 Håvar Mjeltevik Siljan JFF     4           4     17
16 Eirik Gundersen Bærum Sportsfiskere   5             5     16
15 Ivar Borthen Trysil SFK 6               6     15
14 Ståle Hellenes Hedrum JFL 7               7     14
14 Roy Fjeld Eidskog SFK   7             7     14
13 Pål Runden Gjøvik & Toten SFK   8             8     13
13 Jan Fredrik Sandvold SFK Raufjøringen     8           8     13
12 Kjell Ove Jensen SFK Trekroken 9               9     12
12 Magnus Riksfjord Hedrum JFL 14   16           14 16   12
11 Jørn Andre Jørgensen Odal SFK   10             10     11
10 Kjell J Nerhagen Trysil SFK 11               11     10
9 Børre Omang Åsene JFF 12               12     9
9 Kjell Ivar Rudshaug Odal SFK   12             12     9
9 Finn Erik Lerdalen SFK Raufjøringen     12           12     9
8 Daniel Karlsmoen Trysil SFK 13               13     8
8 Ove Lauten Lillestrøm FFK   13             13     8
7 Ole Gustav Huser Udnes     14           14     7
6 Johnny Ulsrudstuen Gjøvik & Toten SFK 15               15     6
6 Arnstein Fjellvang Udnes     15           15     6
5 Pål Fjeld Eidskog SFK 20 17             17 20   5
5 Frode Sjøberg Nordre Hurum JFF   16             16     5
4 Eivind Holt Siljan JFF     17           17     4
3 Aleksander Dokk Gjøvik & Toten SFK 18               18     3
3 Åge Kirkeby Gjøvik & Toten SFK   18             18     3
3 Terje Bjørnstad Udnes     18           18     3
2 Steinar Olsen Trysil SFK   19             19     2
2 Bent Fjeld Eidskog SFK     19           19     2
1 Finn-Willy Eriksson Gjerdrum JFF   20             20     1

Norgescup isfiske 2007  Senior damer                        
        Plassering          
      Eltsjøen Søndre Øyungen Heivannet Vingersjøen Skumsjøen Skjeklesjøen            
Poeng Navn Forening 16. desember 6. januar 20. januar 27. januar 3. februar 10. februar     Uttak til Nordisk
56 Kjersti Solli SFK Raufjøringen 1 5 1           1 1 5 56
54 May Leikåsen Hof Vestre JFF 4 1 4           1 4 4 54
53 May Agnethe Østby Gjøvik & Toten SFK 3 2 5           2 3 5 53
52 Tove Nygårdseter SFK Raufjøringen 5 4 2           2 4 5 52
51 Torild langerud SFK Raufjøringen 6 3 3           3 3 6 51
28 Marianne Nedgård VJFF 7 7             7 7   28
19 Haldis Ulsrudstuen Gjøvik & Toten SFK 2               2     19
15 Kari-Ann Bjørnstad Udnes   6             6     15

Norgescup isfiske 2007  Junior                        
        Plassering          
      Eltsjøen Søndre Øyungen Heivannet Vingersjøen Skumsjøen Skjeklesjøen            
Poeng Navn Forening 16. desember 6. januar 20. januar 27. januar 3. februar 10. februar     Uttak til Nordisk
60 Jørgen langerud SFK Raufjøringen 1 1 1           1 1 1 60
53 Raino Nabben SFK Raufjøringen 4 2 4           2 4 4 53
41 Emma Bjørnstad Våler JFF 9 7 6           6 7 9 41
37 Lars Roar Benterud Våler JFF 2 3             2 3   37
37 Bjørn Kr. Bekkensten Odal SFK 3   2           2 3   37
31 Jonas Huser Fallet Udnes JFF 6 5             5 6   31
30 Tirill Sandvold SFK Raufjøringen 7   5           5 7   30
18 Jan Åge Komma Hedrum     3           3     18
17 Thea Emilie Rudshaug Odal SFK   4             4     17
16 Jim Daniell Fjeld Eidskog SFK 5               5     16
15 Rolf Magnus Grenberg Åsnes   6             6     15
13 Tommy Sjøberg Nordre Hurum JFF 8               8     13

Norgescup isfiske 2007  veteran herrer                        
        Plassering          
      Eltsjøen Søndre Øyungen Heivannet Vingersjøen Skumsjøen Skjeklesjøen            
Poeng Navn Forening 16. desember 6. januar 20. januar 27. januar 3. februar 10. februar     Uttak til Nordisk
56 Åge R Nilsen Brandval JFF 2 4 1           1 2 4 56
53 Lars Bekkensten Nannestad 4 2 4           2 4 4 53
46 Per Nilsen Oslo Sportsfiskere 5 9 3           3 5 9 46
43 Harald Hovde Oslo Sportsfiskere 3 7 10           3 7 10 43
40 Erik Aarstad Odal SFK 13 5 5           5 5 13 40
38 Vidar Komperud Hof Vestre JFF 12 1 12           1 12 12 38
38 Per Olav Østby Gjøvik & Toten SFK 7 10 8           7 8 10 38
40 Halfdan Sangnes Gjøvik & Toten SFK 1 13 9           1 9 13 40
33 Arnfinn Solli Bærum Sportsfiskere 16 3 11           3 11 16 33
29 Bjørn Skogseth Udnes JFF 14 6 14           6 14 14 29
26 Kjell Kolstad Oslo Sportsfiskere   14 2           2 14   26
25 Ole Omang Åsene JFF 6 11             6 11   25
23 Hans Holen Brandval JFF 11 8             8 11   23
20 Ole G Ramstad Odal SFK 17 19 7           7 17 19 20
17 Ola Sjølie Trysil SFK 8 17             8 17   17
17 Odd Arne Svensrud Brandval JFF 10 15             10 15   17
15 Terje Lindgren Hedrum     6           6     15
12 Karl Erik Tomasson Sverige 9               9     12
9 Terje Reinersen Gjerdrum JFF   12             12     9
8 Erling Stubberud Siljan     13           13     8
6 Bo Nilsson SFK Trekroken 15               15     6
6 Gunvald Sæhre       15           15     6
5 Arvid Andersen Oslo Sportsfiskere   16             16     5
3 Jan Gunnar Johnsen Oslo Sportsfiskere   18             18     3
1 Einar Vesterheim Roverud   20             20     1

Norgescup isfiske 2007  veteran damer                        
        Plassering          
      Eltsjøen Søndre Øyungen Heivannet Vingersjøen Skumsjøen Skjeklesjøen            
Poeng Navn Forening 16. desember 6. januar 20. januar 27. januar 3. februar 10. februar     Uttak til Nordisk
54 Sonni Ingunn Sangnes Gjøvik & Toten SFK 2 5 2           2 2 5 54
53 Anna Lindgren Romedal & Vallset 1 6 3           1 3 6 53
52 Jorun Bekkensten Odal SFK 3 7 1           1 3 7 52
51 Ruth M Ramstad Odal SFK 4 2 6           2 4 6 51
34 Astrid Bækken Romedal & Vallset   3 5           3 5   34
34 Valborg Fjellvang Udnes JFF   4 4           4 4   34
20 Marit Andersen AJFF   1             1     20
14 Margit Sæthre Siljan     7           7     14

Ansvarlig: Niklas Strengelsrud

Publisert:2008-01-20 23:24:34
Oppdatert:2008-01-21 12:57:00

iTackle traper.se