hjem

 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Innkalling til årsmøte 2017.
Les mer her:


 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

SFK Raufjøringen

Skarnes vgs. onsdag 14.02.18

Kl. 19 00.

 

Dagsorden

1. Konstituering av møtet
       - Godkjenning av innkallingen
       - Godkjenning av dagsorden
       - Valg av ordstyrer
       - Valg av sekretær
       - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen


2. Årsmelding fra siste kalenderår.


3. Revidert regnskap fra siste kalenderår.


4. Innkommende saker med styrets forslag til vedtak.


5. Andre saker som styret har på dagsorden.

- NM 2018


6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett.


7. Foreningens kontingentandel.


8. Valg av styre.


9. Valg av valg komité.


10. Valg av to (2) revisorer med en vararepresentant.

 

 

Ansvarlig: Dag Even

Publisert:2018-01-24 22:07:12
Oppdatert:2018-01-24 22:07:12

iTackle traper.se